Zniszczenie XIX-wiecznego cmentarza w pobliżu Nowej Soli — sprawa zostanie umorzona?

Zniszczenie XIX-wiecznego cmentarza w pobliżu Nowej Soli — sprawa zostanie umorzona?

Na początku 2022 roku na starym XIX-wiecznym cmentarzu rozpoczęto prace porządkowe z udziałem ciężkiego sprzętu. Prace zlecił Wójt Gminy Nowa Sól, a ich celem było uporządkowanie niszczejącego terenu. Działanie pracowników budowlanych doprowadziło do zniszczenia zabytkowego cmentarza wpisanego do rejestru zabytków.

Mieszkańcy stanęli w obronie XIX-wiecznego cmentarza

Stary cmentarz we wsi w pobliżu Nowej Soli został zniszczony przez ciężki sprzęt, który wykorzystano do usuwania połamanych drzew. Koparka widoczna na terenie XIX-wiecznego cmentarza została zauważona przez mieszkańców wsi, a wieść szybko dotarła także do Lubuskiego Konserwatora Zabytków. Tym sposobem prokuratura wniosła oskarżenie przeciwko kierownikowi referatu Urzędu Gminy, obwiniając go za zdewastowanie zabytkowego cmentarza. Istotnie, ziemię rozkopano, niszcząc grobowiec i okoliczne nagrobki. Według radnych gminy w miejscu prac miało powstać miejsce pamięci pochowanych na cmentarzu osób. To jednak nie zmienia faktu, iż zniszczono zabytkowe miejsce, którego nie da się doprowadzić do poprzedniego stanu. W lutym tego roku zawnioskowano o umorzenie sprawy.