Bezpłatna pomoc prawna w Nowej Soli

Bezpłatna pomoc prawna w Nowej Soli

Nowa Sól nie jest obojętna na losy mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Do dyspozycji potrzebujących są trzy punkty, które oferują pomoc za darmo.

Pomoc prawna w trzech punktach gminy

W roku 2021 w gminie funkcjonują trzy punkty, w których uzyskamy darmowa pomoc prawną. Do programu włączone są Zespół Szkół w Lubięcinie (Lubięcin 82) oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na ul. Piłsudskiego 65.

Kto może skorzystać?

Z pomocy może skorzystać każdy, kto nie posiada środków na poniesienie takich kosztów. Kwalifikacji dokonuje się za pomocą oświadczenia, które składa się przed wizytą.

Z pomocy może skorzystać również osoba prowadząca działalność, jednak nie może ona zatrudniać innych osób.

Jak działa pomoc prawna

Jak wynika z informacji statystycznych, w roku 2019 adwokaci i doradcy w sprawie praca udzielili około 1000 porad. Najwięcej próśb było kierowanych do pracowników z Nowej Soli. Częściej tez byli to mieszkańcy miasta.

Do najczęstszych spraw poruszanych na bezpłatnych spotkaniach należały sprawy rodzinne, alimentacyjne oraz dziedziczenie. W dalszej kolejności nowosolanie radzili się w kwestiach przestępstw oraz innych spraw formalnych i urzędowych. Najczęściej udzielano informacji o aktualnym stanie prawnym, co pozwalało mieszkańcom podjąć odpowiednie kroki prawne.

Statystyki zdecydowanie są wyższe niż w roku poprzednim. Najprawdopodobniej jest to spowodowane zmianą kryteriów udzielania bezpłatnej pomocy. Znacząco rozszerzono zakres porad. Jak pisaliśmy wcześniej, aktualnie mogą z niej korzystać wszystkie osoby, które nie posiadają odpowiednich rezerw finansowych.

Wcześniej trzeba było spełnić określone warunki. Było to na przykład korzystanie z pomocy OPS czy MOPS. W tym momencie ocena dokonywana jest na podstawie oświadczenia wypełnianego przez samego zainteresowanego. Uprawiania to procedurę, a także pozwala na skorzystanie z pomocy osobom, które nie potrzebują aż tak dużej pomocy ze strony państwa, jednak nadal pozostają mniej zamożne.

Dodaj komentarz