Stara Fabryka Nici „Odra” miejscem dla nowych inwestycji?

Stara Fabryka Nici „Odra” miejscem dla nowych inwestycji?

Nieczynna od lat 90. Fabryka Nici „Odra” jest uznawana za punkt szpecący miasto. Dawniej pełna świetności, w czasach współczesnych jedynie bezużyteczna ruina. Miasto postanowiło dać fabryce szansę i odnowić ją, by stała się miejscem dla nowych inwestycji. Mieszkańcy są sceptycznie nastawieni do tego pomysłu, zwłaszcza że zrealizowane dotąd inwestycje przyniosły umiarkowany efekt.

Przyszłość starej fabryki w Nowej Soli

Rewitalizacja Fabryki Nici „Odra” w Nowej Soli to długofalowa inwestycja, której celem jest odczarowanie opuszczonego miejsca. Teren pofabryczny wkrótce stanie się terenem rekreacyjnym. Dotychczas zrewitalizowano okoliczny park, tworząc w nim specjalną scenę koncertową oraz miejsce do wypoczynku. Odnowiona została również wieża, a ozdobą terenu stał się nowoczesny mural, nawiązujący do bogatej historii fabryki. Modernizacja opuszczonego miejsca ma być zachętą dla inwestorów. Według burmistrza Nowej Soli inwestycje już przyniosły pierwsze efekty. Trudno jednak przewidzieć, czy nadzieje związane z dawną fabryką nie okażą się płonne.

Mieszkańcy Nowej Soli sceptycznie nastawieni do pomysłu

Mieszkańcy Nowej Soli z reguły pozytywnie reagują na inwestycje w obrębie miasta. Rewitalizacja nieczynnej od lat fabryki wzbudza jednak wątpliwości niektórych. Część mieszkańców zastanawia się, czy inwestycja się zwróci. W obecnych czasach wszelkie inwestycje związane są z większymi kosztami, a samorządy obciąża się wysokimi rachunkami za energię elektryczną. Nie jest to więc najlepszy czas na nowe budowy, ale burmistrz zapewnia, że rewitalizacja terenów pofabrycznych odbywa się stopniowo. Czas pokaże, czy władze miasta słusznie zajęły się rewitalizacją opuszczonej fabryki.