Modernizacja ulic Lipowej i Cichej – poszukiwany wykonawca dla upragnionej inwestycji

Modernizacja ulic Lipowej i Cichej – poszukiwany wykonawca dla upragnionej inwestycji

Nowa Sól jest w trakcie poszukiwania kontrahenta, który będzie odpowiedzialny za remont i rozbudowę istniejących ulic. Prezydent miasta Jacek Milewski podkreśla, że wynik przetargu oraz dochody z przyszłego roku mają decydujące znaczenie.

Według informacji uzyskanych od lokalnych władz, planuje się realizację kolejnej inwestycji, która będzie wspierana finansowo przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Na zakończenie listopada, ogłoszono przetarg na rozbudowę dwóch ulic: Lipowej i Cichej w Nowej Soli.

Zakres prac obejmuje stworzenie nawierzchni obu ulic, wykorzystując ekokostkę betonową oraz kostkę betonową. W sumie powierzchnia tych nawierzchni wyniesie 1700 m kwadratowych. Ponadto, planuje się budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok do parkowania, zjazdów oraz opasek z kostki brukowej o łącznej powierzchni niemal 2200 m kwadratowych. Nie zapomniano także o kanalizacji deszczowej – jej odcinki będą miały łącznie 145 metrów długości. W planach jest także instalacja oświetlenia ulicznego na długości 530 metrów, co wiąże się z montażem 12 słupów oświetleniowych. Dodatkowo, przewiduje się modernizację naziemnej sieci telekomunikacyjnej.

Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli, informuje, że ostatni termin składania ofert to 26 stycznia. Zakończenie prac planowane jest na 12 miesięcy od momentu podpisania umowy, a jedynym kryterium selekcji wykonawcy jest cena oferty.