Wzywamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących gminnego programu rewitalizacji

Wzywamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących gminnego programu rewitalizacji

Urząd Miejski gorąco zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu gminnego programu rewitalizacji. Spotkania te mają miejsce w dniach od 14 września do 14 października. To ważny dokument, który ma na celu rozpoczęcie procesu odnowy w tych częściach miasta, które borykają się z największymi problemami i negatywnymi zjawiskami.

Ewa Batko, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego, wyjaśnia znaczenie tego projektu: „Zaplanowane działania rewitalizacyjne na wyznaczonym terenie, które zostaną uwzględnione w gminnym programie rewitalizacji, mają potencjał na uzyskanie dodatkowego finansowania, przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej”.

Rzecznik dodała również: „Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych i wyrażania swoich opinii na temat projektu na lata 2023-2030. Po zakończeniu konsultacji przygotujemy szczegółowe podsumowanie, które zawierać będzie informacje o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, jak również opinie zgłoszone przez uczestników i nasze odpowiedzi na nie”.