Kożuchów planuje prawie 30 inwestycji na rok 2024 według projektu budżetu na nowy rok

Kożuchów planuje prawie 30 inwestycji na rok 2024 według projektu budżetu na nowy rok

W projekcie budżetowym Kożuchowa na rok 2024 uwzględnionych jest niemal 30 zadań inwestycyjnych. Anna Ciszka-Marczewska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, podkreśla, że najważniejsze dla mieszkańców będą te inwestycje, które mają na celu poprawę ich bezpieczeństwa.

Jak zamierza wykorzystać fundusze gmina Kożuchów? Prognozowane dochody na nadchodzący rok wynoszą prawie 83 miliony złotych, natomiast planowane wydatki przekraczają tę kwotę i sięgają prawie 90 milionów złotych. Paweł Jagasek, Burmistrz miasta, przedstawił radzie projekt budżetu, a o planowanych inwestycjach poinformował mieszkańców za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wśród zaplanowanych zadań, które liczba wynosi blisko 30, znajduje się kilka o znaczeniu wielomilionowym. Największym obciążeniem finansowym ma być budowa boiska wielofunkcyjnego ze stałą konstrukcją zadaszenia przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym. Koszt tej inwestycji wyniesie 5 milionów złotych, a dokumentacja projektowa ma być gotowa jeszcze przed świętami.

Kolejnym kosztownym zadaniem jest budowa strzelnicy w Radwanowie, na którą przeznaczono 4,1 miliona złotych. Środki te pochodzą z rządowego programu „Strzelnica w powiecie”.