Zapraszamy do składania propozycji na Budżet Obywatelski Nowej Rudy na rok 2025

Zapraszamy do składania propozycji na Budżet Obywatelski Nowej Rudy na rok 2025

Trwa proces zgłaszania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda na nadchodzący rok 2025. Wartość proponowanego do realizacji zadania nie może przekroczyć 30 000 zł. Czas na składanie wniosków upływa 6 maja 2024 roku.

Jakie projekty kwalifikują się do sfinansowania z Budżetu Obywatelskiego? Zadania, które uzyskują finansowanie z tej puli, muszą być zgodne z zakresem obowiązków Miasta Nowa Ruda i możliwe do przeprowadzenia w ciągu jednego roku budżetowego. Możliwości są szerokie – od inwestycji i remontów, przez projekty społeczne, aż po inicjatywy kulturalne i sportowe.

Propozycje projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Nowej Rudy, którzy osiągnęli wiek 15 lat w roku głosowania.

Aby zgłosić pomysł, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Kompletne dokumenty można dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy placu Rynkowym 1, pokój 13, najpóźniej do 6 maja 2024 roku. Alternatywnie, formularze można przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda lub pocztą (decyduje data otrzymania przesyłki).