Prace remontowe na ulicy Zjednoczenia: istotne zmiany w ruchu drogowym

Prace remontowe na ulicy Zjednoczenia: istotne zmiany w ruchu drogowym

Znaczące zmiany czekają mieszkańców korzystających z ulicy Zjednoczenia, często odwiedzanej przez użytkowników pływalni i hali sportowej w pobliżu. Również dla osób poruszających się ulicą Gimnazjalną nadejdą istotne modyfikacje komunikacyjne wynikające z planowanych prac remontowych.

Podlegać remontowi będzie odcinek 420 metrów długości na ulicy Zjednoczenia, począwszy od Ronda 100-lecia aż do skrzyżowania z ulicą Muzealną. Inwestycję tę przeprowadzi firma STRABAG za sumę 2.117.667 złotych. Jak przypomniał prezydent Jacek Milewski, który w ostatnim roku informował o rozstrzygnięciu przetargu na renowację tej drogi, jest to kluczowe przedsięwzięcie związane z kompleksową modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w tej części miasta.

Jak tłumaczył włodarz miasta, decyzja o remoncie ulicy Zjednoczenia była podyktowana głównie wzrostem intensywności ruchu samochodowego zarówno obecnie, jak i prognozowanego na przyszłość. Zwiększenie ruchu jest związane z budową pływalni i hali sportowej w tym rejonie, a także powstawaniem łącznika między ulicami Towarową a Topolową.

Planowane prace nie ograniczą się tylko do renowacji nawierzchni, ale przede wszystkim skupią się na wzmocnieniu konstrukcji jezdni. Na ten cel miasto uzyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1,2 mln złotych.