Czysta Odra w Nowej Soli: Lokalna społeczność podejmuje walkę z zanieczyszczeniem

Czysta Odra w Nowej Soli: Lokalna społeczność podejmuje walkę z zanieczyszczeniem

Mimo iż na pierwszy rzut oka okolice głównych dróg i ścieżek wydawały się czyste, mieszkańcy Nowej Soli szybko przekonali się, że ich las sosnowy i szuwary brzegowe kryją mnóstwo odpadów. W ramach akcji Czysta Odra, przy wsparciu wolontariuszy Fundacji Panopticum, zdołali zebrać kilkadziesiąt worków pełnych porzuconych śmieci – opowiadają uczestnicy przedsięwzięcia.

Inicjatorem projektu Czysta Odra jest Dominik Dobrowolski, znany ekolog i podróżnik. W Nowej Soli, wolontariusze z Fundacji Panopticum już po raz trzeci wzięli na siebie organizację tego wydarzenia. Wiadomości o kolejnej edycji akcji sprzątania pod koniec kwietnia czy początkiem maja stały się już dla mieszkańców tradycją.

W tym roku do działań w ramach Czystej Akcji w Nowej Soli zaangażowała się także młodzież. Uczniowie 5A Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli aktywnie wsparli inicjatywę.

Pod opieką swojej wychowawczyni, Bernadety Nawrockiej, uczniowie wyruszyli kilkaset metrów od głównego koryta rzeki, do miejsc nieco zapomnianych – jak Jezioro Gruszwickie na Starym Żabnie – relacjonuje Konrad Gramont. Pomimo początkowych obaw o brak pracy ze względu na czysty teren, szybko odkryli, że las sosnowy i przyległe szuwary kryją mnóstwo odpadów. Dzięki ich staraniom udało się zebrać 20 worków tworzyw sztucznych oraz 10 worków szkła i jedną oponę.