Beata Kulczycka podkreśla znaczenie dobra mieszkańców po objęciu stanowiska prezydenta Nowej Soli

Beata Kulczycka podkreśla znaczenie dobra mieszkańców po objęciu stanowiska prezydenta Nowej Soli

Za najważniejsze wartości w pracy urzędniczej Beata Kulczycka, nowa prezydent Nowej Soli, uznaje dobro mieszkańców, profesjonalizm, współpracę zespołową, rzetelność i przejrzystość działania. Wypowiedziała się na ten temat bezpośrednio po ceremonii zaprzysiężenia. Zgodnie z jej zapowiedzią, zostanie przeprowadzony otwarty audyt, który ma na celu ocenę aktualnego stanu finansowego miasta oraz sytuacji pracowników urzędu.

Podczas swojego pierwszego wystąpienia jako prezydent Nowej Soli, Beata Kulczycka podkreśliła, że priorytetem jest dobro obywateli. Dodała, iż to oni są najistotniejszym elementem pracy urzędniczej, dlatego stawia na profesjonalizm, pracę zespołową, uczciwość i transparentność działań. Odwołała się również do słów premiera Winstona Churchilla – jednej z jej inspiracji – mówiąc o swoim braku zgody na działania nieakceptowalne w sferze publicznej czy medialnej.

Nowa prezydent miasta Nowa Sól zaakcentowała również wagę przyszłości tego miejsca. Deklarowała, że będzie dbać o harmonijny rozwój w różnych dziedzinach – gospodarczej, kulturalnej i społecznej. Beata Kulczycka zobowiązała się do dbałości o zrozumienie i rozwiązanie problemów oraz potrzeb różnorodnych grup społecznych: dzieci, młodzieży, osób aktywnych zawodowo, seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Podkreślając swoje priorytety jako prezydent miasta, Beata Kulczycka wskazała na znaczenie bezpieczeństwa, zdrowia mieszkańców oraz dbałości o ekologiczny charakter miejskiej przestrzeni. Stwierdziła, że te aspekty są dla niej najważniejsze w jej nowej roli.