W tym roku nie będzie Święta Solan

W tym roku nie będzie Święta Solan
Święta Solan do roku 2020 odbywały się regularnie. Niestety sytuacja panująca w kraju i na świecie nie pozwoliła zorganizować imprezy w tamtym roku. Niestety w tym będzie podobnie. Spotkało się to z dużym rozczarowaniem, ale też zrozumieniem. Jak włodarze motywują swoją decyzję?
 

Była nadzieja

 
 
Niektórzy mieszkańcy do samego końca wierzyli, że prezydent podejmie pozytywną decyzję. Niestety spotkali się z dużym zawodem. Dnia 3 sierpnia ogłoszono ostateczną decyzję o rezygnacji organizacji wydarzenia. Ma to być decyzja ostateczna, która nie ulegnie już dalszym zmianom. Zapaleni do zabawy mieszkańcy będą musieli niestety poczekać do przyszłego roku, kiedy mamy nadzieję, impreza się już odbędzie.
 
Prezydent zapewniał, że decyzja nie jest podjęta ad hoc i wymagała wielu przemyśleń. Podkreślał, że decyzja nie była łatwa, jednak sytuacja jest na tyle poważna, że należało postąpić właśnie w taki sposób. Wspólnie z Zespołem Zarządzania Kryzysowego władze musiały niestety zrezygnować z tegorocznej zabawy. Jak Prezydent motywuje zablokowanie Dni Miasta?
 
Planowana na 25-26 września impreza została odwołana przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo mieszkańców. Władz obawiały się, że nie ma możliwości zorganizowania Święta Solan w sposób powszechny, zapewniając jednocześnie pole do zachowywania odpowiednich restrykcji. Prezydent zasłaniał się też niepewnością jutra. Podkreślał też, że we wrześniu sytuacja może ulec diametralnej zmianie.
 

Jak zareagowali mieszkańcy?

 
Nie można powiedzieć, aby mieszkańcy Nowej Soli byli na temat zgodni. Pojawiały się głosy poparcia, które w pełni zgadzały się z argumentacją. Wydaje się jednak, ze zdecydowanie więcej było głosów negatywnych, które zauważały, że inne miasta nie mają takich rozterek. W wypowiedziach można było wyczuć sporo goryczy, ale również rezygnację. Część mieszkańców mówi też, że byli przygotowaniu na taki obrót sprawy. Wiele osób reprezentuje również postawę obojętną.

Dodaj komentarz