Nabór na kandydatów na opiekunów dla ubezwłasnowolnionych w Nowej Soli 

Nabór na kandydatów na opiekunów dla ubezwłasnowolnionych w Nowej Soli 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli ogłosił nabór na kandydatów, którzy chcą zostać opiekunami osób ubezwłasnowolnionych. Do zadań takich pracowników należy sprawowanie pieczy nad osobą, której odebrano zdolność decyzyjną oraz nad jej majątkiem. Sprawdź, jakie są wymagania na to stanowisko.

Wymagania

Chcąc przystąpić do rekrutacji, musimy spełnić kilka podstawowych wymagań. Przede wszystkim musimy mieć polskie obywatelstwo oraz wykazywać się odpowiednim stanem zdrowia. Nie możemy być ponadto osobami karanymi ani pozbawionymi całości lub części praw obywatelskich.

Pod uwagę jest również brana opinia o naszej osobie. Musi być ona nieposzlakowana i potwierdzona przez bliskie osoby. Dla formalności musimy też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszyscy zainteresowani mogą składać dokumenty w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli. Znajduje się on na drugim piętrze budynku. Obiekt jest czynny od 9:00 do 15:00 codziennie.

Kim jest osoba ubezwłasnowolniona?

Charakterystyczne dla osoby ubezwłasnowolnionej jest całkowite odebranie jej kontroli nad czynnościami prawnymi. Można też orzec ubezwłasnowolnienie częściowe.

Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, ze osoba taka nie może zarządzać swoim majątkiem, ani swoją osobą. Nie ma prawa wyjeżdżać bez opiekuna lub podejmować samodzielnych decyzji o kredycie czy kupnie nieruchomości.

Całość spraw życiowych i bieżących załatwia za nią opiekun, który zostaje wcześniej odpowiednio do tej roli przygotowany. Kiedy osoba jest ubezwłasnowolniona tylko częściowo, można sprawować nad nią tylko częściową pieczę. Najczęściej pozbawia się ją praw do zarządzania swoimi finansami.

Proces ubezwłasnowolnienia jest dość skomplikowany i możliwy do przeprowadzenia u osób, które są upośledzone w stopniu znacznym lub takim, który nie pozwala im na samodzielną egzystencję. Opiekuna ustanawia się wtedy dla ich dobra, aby na przykład nie padły ofiarą oszustw.

Dodaj komentarz