Święto Straży Miejskiej w Nowej Soli

Święto Straży Miejskiej w Nowej Soli

W miniony piątek swoje święto obchodziła Straż Miejska. W tym szczególnym dniu kilku funkcjonariuszy otrzymało awanse. Uroczystości z udziałem prezydenta odbyły się 27 sierpnia.

Awansowani strażnicy

Strażników awansował sam prezydent Jacek Milewski. Dwóch strażników awansowało na stanowisko inspektora. Byli to Marek Matczak oraz Artur Miler. Jedna ze strażniczek, Patrycja Jędrzejewska awansowała na starszego strażnika, a Justyna Skowron na strażnika.

W czasie uroczystości zostały także wręczone nagrody. Trafiły one w ręce strażniczek Justyny Skowron i Patrycji Jedrzejewskiej, a także do strażników Tomasza Ruszczaka i Dariusza Niczyporowskiego. Wyróżnienie trafiło również do inspektorów strefy płatnego parkowania Piotra Bindera oraz Bartłomieja Wierzbickiego.

Jakie interwencje podejmują strażnicy miejscy?

Straż Miejska pełni istotną funkcję w każdym mieście. Zajmują się oni sprawami społecznymi i obyczajowymi. Pilnują stref parkowania oraz ogólnego porządku w mieście. Do najczęstszych interwencji należą te, które dotyczą spożywania alkoholu oraz zaśmiecania.

Zajmują się oni również informowaniem obywateli o zagrożeniach oraz niejednokrotnie pouczają o obowiązujących przepisach. W razie potrzeby mogą oni również zabezpieczyć miejsce przestępstwa lub doprowadzać osoby nietrzeźwe do odpowiednich jednostek. Ich rola w społeczeństwie jest niezwykle ważna jednak niejednokrotnie niedoceniana. Często ułatwiają oni pracę policji, która może w spokoju zajmować się poważniejszymi przestępstwami.

W Nowej Soli w ubiegłym roku doszło do ponad 5 tysięcy interwencji z udziałem strażników. W dniu święta docenił to prezydent oraz władze miasta. Wręczone nagrody oraz awanse były swoistym podziękowaniem za wkład pracy, oraz trud, jaki codziennie w swoją pracę wkładają strażnicy.

Gratulujemy wszystkim strażnikom awansów i nagród i życzymy dalszych sukcesów oraz owocnej służby każdego dnia.

Dodaj komentarz