Sukces Urzędu Miejskiego w Nowej Soli

Sukces Urzędu Miejskiego w Nowej Soli

Wielkim sukcesem może poszczycić się Urząd Miejski w Nowej Soli, który zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Urząd przyjazny podmiotom ekonomii społecznej” konkursu Lubuski Włącznik. Zajęcie tego miejsca świadczy o wysokim zaangażowaniu Urzędu w ekonomię społeczną oraz jej rozwój.

Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego

Konkurs miał za zadanie wyłonić firmy i instytucje, które w wyjątkowo skuteczny sposób radziły sobie z sytuacją panującą w kraju. Firmy startowały w kategorii „Podmiot Ekonomii Społecznej w Koronie”. Podmioty mogły również startować w kategorii „Urząd przyjazny podmiotom ekonomii społecznej”, której laureatem został Urząd z Nowej Soli.
Inni nagrodzeni w tej kategorii to również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu oraz Gminę Dobiegniew. Wszystkie te jednostki wykazały się wyjątkowym wkładem i zaangażowaniem w ekonomię regionu. Wymienione jednostki zostały wyróżnione spośród 14, które stanęły do konkursu w tej kategorii.
W Kategorii „Podmiot Ekonomii Społecznej w Koronie” nagrodzona została Fundacja Nasz Dom z Lutola Mokrego, Związek Organizacji Pomocowych z Gorzowa Wlkp. oraz Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „EDEN” z Kożuchowa. Wyróżnienia przyznano Stowarzyszeniu STOLINA ze Zwierzyna oraz Fundacji Dom Ojca. W tej kategorii w szranki stanęło aż 36 instytucji.

Duże wyróżnienie dla miasta

Nagroda to niemałe wyróżnienie dla nowosolskiego urzędu i znak, że w mieście na pewnych płaszczyznach dzieje się naprawdę dobrze. Urząd w Nowej Soli wykazał się naprawdę dobrą postawą, co zapowiada kolejne sukcesy w następnych latach. Niewątpliwie jest to wyróżnienie, które jest znakomitą motywacją do dalszych działań i wspierania ekonomii społecznej, tak ważnej z punktu widzenia mieszkańców.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w sukces i życzymy kolejnych w następnych edycjach konkursu i całej dalszej pracy.

Dodaj komentarz