Fantastyczne Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli!

Fantastyczne Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli!

Nowa Sól dotychczas mogła pochwalić się już wieloma pomysłami na lepsze funkcjonowanie miasta. Tym sposobem mamy zimowe budki dla kotów ze starych mebli, pływające oczyszczalnie za niewielkie pieniądze, a teraz fantastyczne Centrum Aktywności Społecznej w budynku dawnego gimnazjum. Uroczyste otwarcie odbyło się 27 kwietnia!

Znakomicie zagospodarowana szkoła

Kiedy gimnazjum przestało być potrzebne, podjęto decyzję o zamknięciu szkoły w Nowej Soli. Budynek nie poszedł jednak na zmarnowanie. Miasto przekazało całą szkołę, wraz z przylegającym do niej terenem rekreacyjnym, organizacjom pozarządowym. Szkoła stała się siedzibą instytucji, które na co dzień zajmują się pomaganiem i aktywizowaniem mieszkańców miasta.

W budynku pracuje obecnie aż 13 różnych organizacji. Instytucje znalazły idealną siedzibę do realizowania swojej działalności. Pod stałą opieką organizacji jest obecnie kilka tysięcy osób, między innymi osoby starsze, czy osoby z niepełnosprawnościami. W przyjemnym otoczeniu wyremontowanej placówki edukacyjnej wszystkie zajęcia i warsztaty przynoszą lepsze efekty.

Dobrze wydane pieniądze

Budynek dawnej szkoły oddano na cele społeczne w 2020 roku. Konieczne było przystosowanie szkoły do obecnych celów. Remont potrwał dwa lata i był możliwy dzięki wsparciu miasta i dotacjom z Unii Europejskiej. Modernizacja szkolnych pomieszczeń, mających w sumie aż 3 tysiące metrów kwadratowych wyniosła 6 milionów złotych. W tej kwocie mieści się również koszt zagospodarowania terenu wokół szkoły, mierzącego 11 tysięcy metrów kwadratowych.

Przyjemne, przestronne wnętrza i wspaniała rekreacyjna strefa na zewnątrz budynku zachęcają mieszkańców do korzystania z pomocy organizacji. Działalność instytucji pozarządowych jest nieoceniona. To wsparcie i pomoc dla wielu ludzi. Mamy nadzieję, że nowa siedziba przyczyni się do jeszcze większego rozwoju lokalnych instytucji społecznych.

Może Cię zainteresować: https://eostroda.pl/2022/04/1-podatku-jakie-organizacje-z-ostrody-potrzebuja-pomocy/.