Świętowanie zasług miejskich strażników w Nowej Soli

Świętowanie zasług miejskich strażników w Nowej Soli

Dzisiejszy dzień był wyjątkowy dla przedstawicieli administracji Nowej Soli, którzy spotkali się z miejscowymi strażnikami miejskimi. Spotkanie to miało na celu uhonorowanie ich wkładu w podtrzymywanie ładu i porządku publicznego, co jest tematem corocznej uroczystości dedykowanej właśnie tej formacji.

W ramach tego wydarzenia, niektórzy strażnicy otrzymali promocje do wyższych stanowisk służbowych, a inne zasłużone jednostki zostały docenione za swój wkład poprzez nagrody pieniężne.

Dariusz Rączkowski, który pełni funkcję komendanta strażników w Nowej Soli, podkreślił wagę ich codziennej pracy. Oświadczył: „Na przestrzeni ostatniego roku reagowaliśmy na blisko 2300 sytuacji wymagających naszej interwencji w interesie porządku publicznego miasta”.

Nowosolska formacja zrzesza piętnastu niestrudzonych strażników miejskich, którzy nieustannie dążą do utrzymania bezpieczeństwa i harmonii na terenie całego miasta.