Spotkanie pracowników samorządowych zainicjowane przez Zielonogórską "Solidarność" w Nowej Soli

Spotkanie pracowników samorządowych zainicjowane przez Zielonogórską "Solidarność" w Nowej Soli

Akcja PanDa, która obejmuje wiele zakładów podległych Prezydentowi Nowej Soli oraz Staroście Nowosolskiemu, nadal trwa. W ramach tej akcji planowane jest przeprowadzenie Wielkiego Wiecu Poparcia. Przewidziano, że wydarzenie to odbędzie się 9 października 2023 roku o godzinie 15.15 przed siedzibą Urzędu Miasta w Nowej Soli.

Związkowcy z „Solidarności” wyrażają swoje wsparcie dla wszystkich pracowników zaangażowanych w akcję PanDa, która dotyczy Prezydenta Nowej Soli i Starosty Nowosolskiego. Informację tę potwierdzają na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” na spotkaniu, które miało miejsce 31 sierpnia 2023 roku. Regionalny Sztab Strajkowy jest odpowiedzialny za organizację protestu. Wielki Wiec Poparcia planowany jest do odbycia się przed budynkiem Urzędu Miasta w Nowej Soli dnia 9 października 2023 roku o godzinie 15.15.