Przejęcie kontroli nad komisją rewizyjną przez radnych PO, PiS i PSL

Przejęcie kontroli nad komisją rewizyjną przez radnych PO, PiS i PSL

Rada powiatu niedawno doświadczyła zmiany dynamiki politycznej. Radni z Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy teraz mają przewagę nad radnymi skupionymi wokół Milewskiego, przejęli kontrolę nad kluczowym organem – komisją rewizyjną.

Jednym z głównych celów komisji rewizyjnej jest sprawowanie kontroli nad działaniami zarządu powiatu i starostwa. Komisja ma również jurysdykcję nad instytucjami podlegającymi starostwu. Przykładowo, członkowie komisji mają prawo do badania i analizowania różnorodnych dokumentów oraz są uprawnieni do prowadzenia dochodzeń, kontrolowania działań i wyjaśniania wszelkich niejasności. Taka dociekliwość może stanowić wyzwanie dla obecnie sprawujących władzę.

Aż do poniedziałku, przewodniczącym tej ważnej komisji był radny Jarosław Intek, osoba ciesząca się zaufaniem Milewskiego, a co za tym idzie, również zarządu powiatu. Jednakże w poniedziałkowym spotkaniu na sesji nadzwyczajnej – jednej z trzech zaplanowanych na ten dzień – radni PO, PiS i PSL zdymisjonowali Intka, przeważając jednym głosem – 11 do 10. Zastąpiła go Sylwia Wojtasik, radna reprezentująca Platformę Obywatelską.