Rozpoczęcie budowy drogi łączącej ulicę Topolową z Towarową w Nowej Soli

Rozpoczęcie budowy drogi łączącej ulicę Topolową z Towarową w Nowej Soli

W mieście Nowa Sól ruszyły prace związane z konstrukcją nowego odcinka drogowego. Został zaplanowany taki układ komunikacyjny, który umożliwi połączenie ulicy Topolowej z ulicą Towarową. Obecnie na tym obszarze nie ma możliwości przemieszczania się, ani dla pojazdów, ani dla osób pieszych.

Według przedstawiciela władz miasta, Ewy Batko, nowa arteria drogowa usprawni przepływ ruchu w centrum miasta. „Będzie to droga, która znacząco skróci trasę przejazdu z terenu dawnej fabryki nici do centralnej części miasta” – powiedziała rzeczniczka prezydenta miasta.

Koszt realizacji inwestycji drogowej wyniesie 8 milionów złotych. To duże wyzwanie dla budżetu miasta, ale inwestycja ta z pewnością przyniesie korzyści dla mieszkańców i poprawi komfort przemieszczania się po Nowej Soli.