Mechatronicy z Nowej Soli wybierają praktyki zawodowe

Mechatronicy z Nowej Soli wybierają praktyki zawodowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, znane z kształcenia młodych ludzi w kierunku mechatroniki, ogłosiło, że dwunastu swoich uczniów z klasy piątej rozpocznie praktyki zawodowe. Szanse na zdobycie doświadczenia zawodowego czekają na nich w czterech lokalnych zakładach pracy.

Podczas spotkania, które odbyło się dzisiaj, zostało podpisane porozumienie regulujące tę ważną formę edukacji. To właśnie te firmy wnioskowały o wprowadzenie specjalności robotyka dla tej klasy technikum, co szkoła zrealizowała w bieżącym roku.

Dyrektor placówki, Grzegorz Koenigsberg, podkreślił znaczenie dostosowywania programu nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy. W jego opinii, jest to klucz do efektywnego kształcenia i zapewnienia uczniom realnej perspektywy na przyszłość.