Teren w Południowej Strefie Ekonomicznej w Nowej Soli doczeka się zagospodarowania

Teren w Południowej Strefie Ekonomicznej w Nowej Soli doczeka się zagospodarowania

Strefa Ekonomiczna w Nowej Soli ma zyskać nowe obiekty. Na ponad 20-hektarowym terenie, procesy przygotowawcze do inwestycji były prowadzone od 2019 roku. Planowane działania uzyskały już wymagane pozwolenia na budowę, co oznacza, że realizacja projektu jest możliwa do rozpoczęcia w najbliższym czasie.

Kilka dni temu, prezydent Nowej Soli, Jacek Milewski, poinformował o zakończeniu prac projektowych nad inwestycją obejmującą obszar więcej niż 20 hektarów, między ulicami Żabią i Dolnośląską oraz torami kolejowymi. W 2019 roku, miasto sprzedało tę działkę za kwotę przekraczającą 12 milionów złotych. Wadim Tyszkiewicz, ówczesny prezydent miasta, podkreślał wtedy ważność profesjonalnego podejścia do obsługi inwestora oraz swoje osobiste zaangażowanie w cały proces.

Jacek Milewski zauważył również nieocenioną rolę współpracy pomiędzy wydziałami miasta, takimi jak Wydział Dróg Miejskich, Wydział Architektury, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami oraz Wydział Gospodarki Komunalnej. Wspominał o wielomiesięcznym okresie współpracy z inwestorem, podczas którego na bieżąco były rozwiązywane wszelkie problemy, jakie pojawiały się w trakcie projektowania.