Innowacyjne Metody Edukacji dla Elektryków: Współpraca CKZiU w Nowej Soli z Enea Operator

Innowacyjne Metody Edukacji dla Elektryków: Współpraca CKZiU w Nowej Soli z Enea Operator

Debata na temat „Innowacyjnego kształcenia elektryków dostosowanego do wymogów branży energetycznej” miała miejsce w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” ulokowanym w Nowej Soli. Ta wyjątkowa konferencja zgromadziła różne grupy interesariuszy, takie jak pracodawcy, szefowie szkół prowadzących klasy patronackie, pedagodzy oraz uczniowie.

Wyróżniającą się cechą nowosolskiej placówki jest istnienie klasy patronackiej uruchomionej przy wsparciu spółki Enea Operator. W ramach tej współpracy, funkcjonuje program edukacyjny, który zaadaptował najnowsze metody pedagogiczne. Funkcje reporterskie podczas konferencji pełnił Marek Turowski.