Tworzenie dwóch nowych przystanków – kolejowy rozwój Nowej Soli i Lubuskiego Trójmiasta

Tworzenie dwóch nowych przystanków – kolejowy rozwój Nowej Soli i Lubuskiego Trójmiasta

W Nowej Soli, na trasie planowanej szybkiej kolei Lubuskiego Trójmiasta, pojawią się dwa nowe przystanki. Inicjatywa ta ma na celu poprawę dostępności transportu dla mieszkańców północnej i południowej strefy przemysłowej miasta, zwłaszcza tych, którzy nie posiadają własnego środka transportu.

Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli, podkreślił znaczenie tego projektu, mówiąc: „To są obszary o wysokim natężeniu zatrudnienia. Wielu pracowników nie dysponuje prywatnym samochodem”.

Podstawowym krokiem w pierwszej fazie tej dużo obiecującej inwestycji jest przygotowanie studium wykonalności dla nowego projektu linii kolejowej. Ta linia miałaby za zadanie połączyć Sulechów, Zieloną Górę i Nową Sól wraz z Nowogrodem Bobrzańskim. Taki plan został przedstawiony przez Jacka Milewskiego, prezydenta Nowej Soli.